1936

Carlos Saavedra Lamas

for rollen som grunnlegger av Argentinas antikrigspakt av 1933, som han brukte som et virkemiddel for å megle frem fred mellom Paraguay og Bolivia i 1935
Carlos Saavedra Lamas

Carlos Saavedra Lamas (1878 - 1959)

Argentina

Latin-Amerikas første fredsprisvinner

Den første fredsprisvinneren fra et land utenfor Vest-Europa og USA var argentineren Carlos Saavedra Lamas. Han var av godseierslekt og tok en juridisk doktorgrad før han ble professor i statsrett. Tredve år gammel ble han valgt inn som konservativ representant i nasjonalforsamlingen, og etter å ha sittet både som justis- og utdanningsminister, overtok han utenriksministerposten i 1932. Saavedra Lamas hadde mye av æren for at Argentina ble medlem av Folkeforbundet i 1932, og han spilte en hovedrolle under organisasjonens fordømmelse av Italias krig mot Etiopia i 1936. Han gjorde en betydelig innsats under fredsforhandlingene mellom Paraguay og Bolivia etter den såkalte «Chaco-krigen» på 30-tallet. Han ble også berømmet for arbeidet med den søramerikanske antikrigspakten, som i 1936 hadde blitt undertegnet av til sammen 31 stater. Pakten fremmet det folkerettslige prinsippet om fordømmelse av all angrepskrig.
Les mer