1937

Robert Cecil, Vicomte Cecil av Chelwood

for sin utrettelige støtte til Folkeforbundet, nedrustning og fred
Robert Cecil, Viscount Cecil of Chelwood

Robert Cecil, Vicomte Cecil av Chelwood (1864 - 1958)

Storbritannia

Folkeforbundets fremste forsvarer

Den britiske politikeren, diplomaten og fredsaktivisten Lord Robert Cecil kom fra en aristokratisk familie som hadde fostret til sammen fire statsministere. Etter juridiske studier ved universitetet i Oxford arbeidet han noen år som advokat, før han ble valgt som konservativt parlamentsmedlem i 1906. Under første verdenskrig var han blokademinister, og på fredskonferansen i Versailles spilte han en ledende rolle under utformingen av regelverket for Folkeforbundet. I 1919 var han med på å stifte League of Nations Union (LNU) som i mellomkrigsårene ble den viktigste utenomparlamentariske pressgruppen på det utenrikspolitiske området i Storbritannia. Lord Cecil stod i 1937 i spissen for en landsomfattende underskriftkampanje som munnet ut i et krav om at Folkeforbundet måtte ta i bruk økonomiske og militære straffetiltak mot fredsbrytere. Han var også med i ledelsen av den internasjonale fredsbevegelsen The International Peace Campaign (IPC) som arbeidet for nedrustning og kollektiv sikkerhet gjennom Folkeforbundet.
Les mer