1939

Nobels fredspris ble ikke delt ut dette året. En tredel av prisbeløpet for har blitt overført til Nobelstiftelsens hovedfond, og to tredeler til Nobelinstituttets særfond.