1944

Den internasjonale Røde Kors-komiteen

for det store arbeidet komiteen utførte på vegne av menneskeheten under krigen
International Committee of the Red Cross

Den internasjonale Røde Kors-komiteen

Sveits

Krigsfangenes beste støtte

Da andre verdenskrig sluttet, fikk ICRC fredsprisen for andre gang. Tildelingen ble i hovedsak begrunnet med innsatsen for krigsfanger. I tråd med Genève-konvensjonen av 1929 hadde Røde Kors i krigsårene sørget for kontakt mellom militære fanger og deres familier, sendt pakker med klær, medisiner og mat, inspisert fangeleirer og organisert fangeutvekslinger. Nobelkomiteen var ikke klar over at Røde Kors var godt informert om nazistenes utryddelse av jødene. Dette ble først kjent i 1980-årene. Da kom det fram at organisasjonen fattet et vedtak i 1942 om å tie. Den fryktet at en offentliggjøring av overgrepene ville kunne utløse represalier mot krigsfanger eller provosere fram militære aksjoner mot det nøytrale Sveits. I tillegg var den redd for at samarbeidet mellom ICRC og den sveitsiske regjeringen ville bli ødelagt. Denne fortielsen har senere blitt beklaget av Røde Kors.
Les mer