1945

Cordell Hull

for sitt utrettelige arbeid for å skape internasjonal forståelse og sin sentrale rolle i forbindelsen med opprettelsen av De forente nasjoner
Cordell Hull

Cordell Hull (1871 - 1955)

USA

De forente nasjoners far

I frigjøringsåret 1945 ønsket Nobelkomiteen å markere sin støtte til opprettelsen av den nye verdensorganisasjonen, De forente nasjoner. Det skjedde ved at Cordell Hull, mannen som ble kalt FNs far, fikk fredsprisen. Avgjørelsen har sin parallell i 1920, da den amerikanske presidenten Woodrow Wilson mottok den samme utmerkelsen som hovedarkitekten bak Folkeforbundet. Advokaten og demokraten fra Tennessee var USAs utenriksminister fra 1933 til 1944. Hull ble foreslått som fredspriskandidat flere ganger i siste halvdel av 1930-årene for å ha ført en forbrødringspolitikk overfor Latin-Amerika og for å ha fått i stand frihandelsavtaler med en rekke stater. Under andre verdenskrig spilte han en sentral rolle i planleggingen av FN som avløste Folkeforbundet i 1945.
Les mer