1946

Emily Greene Balch

for sitt livslange arbeid for fredssaken

John R. Mott

for sitt bidrag til å opprette et fredsfremmende religiøst brorskap på tvers av landegrensene

Emily Greene Balch

Emily Greene Balch (1867 - 1961)

USA

En radikal fredsforkjemper

Da Emily Greene Balch fikk fredsprisen i 1946 for sitt livslange arbeid for nedrustning og fred, fikk hun ikke noen gratulasjon fra den amerikanske regjeringen. Det offisielle USA hadde lenge sett på henne som en farlig radikaler. Sosiologen Balch studerte levekårene til arbeidere, innvandrere, minoriteter og kvinner, og det førte til at hun erklærte seg som sosialist allerede i 1906. Under første verdenskrig arbeidet hun sammen med fredsprisvinneren fra 1931, Jane Addams, for å få statsledere i nøytrale land til å gripe inn for å stoppe krigen. Da USA gikk med i krigen, ble krigsmotstanderne Addams og Balch stemplet som farlige undergravere. I 1935 ble Emily Green Balch leder av Den internasjonale kvinneligaen for fred og frihet. Hun advarte mot fascismen og kritiserte de vestlige demokratiene for at de ikke forsøkte å stoppe Hitlers og Mussolinis aggressive politikk.
Les mer
John R. Mott

John R. Mott (1865 - 1955)

USA

Vennskap mellom kristne skaper fred

Fredsprisen for 1946 ble gitt til lederen for Kristelig Forening av Unge Menn (KFUM), amerikaneren John Raleigh Mott, som ifølge Nobelkomiteen hadde bidratt til å skape et fredsfremmende religiøst brorskap over landegrensene. Mott vokste opp i en nybyggerfamilie i Iowa sterkt preget av puritanske idealer og tok en bachelor-grad i historie ved Cornell Universitetet. Som student mottok Mott et religiøst kall om å utbre evangeliet, og etter dette brukte han størstedelen av livet sitt på KFUM, misjonsvirksomhet og økumenisk arbeid. Som generalsekretær i det internasjonale KFUM og president for KFUMs verdensforbund ønsket Mott å fremme forståelse og forsoning. Han fikk i stand utveksling av ungdom, dannet studiegrupper og arrangerte internasjonale ungdomsleirer. Mott var samtidig en lederskikkelse innenfor det internasjonale kristne student- og misjonssamarbeidet og deltok i hjelpeaksjoner for krigsfanger under første og andre verdenskrig. Han kritiserte undertrykkelsen av kolonifolk og var en pioner i kampen mot rasediskriminering.
Les mer