1947

Vennenes samfunns råd

De amerikanske venners hjelpekomité

for deres banebrytende arbeid i den internasjonale fredsbevegelsen og medmenneskelige innsats for å lindre menneskelig lidelse og derigjennom fremme brorskap mellom nasjoner
Friends Service Council

Vennenes samfunns råd

Storbritannia

«Lysets barn»

Ved markeringen av 300-årsjubileet for stiftelsen av det kristne samfunnet Kvekerne i 1947 besluttet Nobelkomiteen å gi fredsprisen til menighetens to hjelpeorganisasjoner. Den ene av dem var The Friends Service Council som hadde blitt opprettet i 1927 for å ta seg av de britiske kvekernes misjons- og hjelpearbeid. Virksomheten bygde på lange tradisjoner: I pakt med troen på at Guds godhet viser seg gjennom gode gjerninger hadde kvekerne lenge vært opptatt av å hjelpe fattige og syke. De så på sosial urett og intoleranse som viktige årsaker til krig og stilte seg i spissen i kampen mot slaveriet, for sosiale reformer og kvinners rettigheter. Kvekerne tok avstand fra våpenbruk og var med på å stifte de første fredsforeningene tidlig på 1800-tallet. Både under første og andre verdenskrig deltok de i humanitære hjelpeaksjoner for militære og sivile krigsofre. 1947-prisene var både en påskjønnelse fra Nobelkomiteen for pionerinnsatsen innenfor den internasjonale fredsbevegelsen og for det humanitære arbeidet som hadde blitt utført uten hensyn til rase eller nasjonalitet.
Les mer
American Friends Service Committee

De amerikanske venners hjelpekomité

USA

Guds godhet demonstreres gjennom nestekjærlighet

Den andre organisasjonen som mottok den delte fredsprisen for 1947 var The American Friends Service Commitee. Den ble stiftet i 1917 da USA ble trukket inn i første verdenskrig. I likhet med sine britiske trosfeller var de amerikanske kvekerne opptatt av å demonstrere Guds kjærlighet til menneskene ved å utføre gode gjerninger. Etter å ha appellert til regjeringen om å få utføre humanitært arbeid som alternativ til krigstjeneste fikk de anledning til å bistå i gjenreisningen av Frankrike. Kvekerne satte opp provisoriske hus, skaffet husdyr og såkorn og gjorde en stor innsats for syke og gravide. Etter krigen organiserte de imponerende hjelpeaksjoner i Tyskland og Sovjetunionen som var rammet av sult og nød. I 1930-årene gjorde de amerikanske kvekerne en stor innsats for jødiske flyktninger, og de tok seg av ofre på begge sider i den spanske borgerkrigen. Under andre verdenskrig hjalp de den japansk-amerikanske folkegruppen som ble internert etter angrepet på Pearl Harbour. Da freden kom, tok de seg spesielt av slavearbeidere og krigsfanger i krigsrammede områder.
Les mer