1949

Lord Boyd Orr

for sin livslange innsats for å bekjempe sult og nød, og dermed bidra til å avskaffe en vesentlig årsak til militære konflikter og krig
Lord Boyd Orr

Lord Boyd Orr (1880 - 1971)

Storbritannia

FAOs far

Den skotske legen og biologen John Boyd Orr stod fram som en av Storbritannias fremste kostholdseksperter i mellomkrigstiden. Han hevdet at mange briter spiste usunt fordi de hadde for lav inntekt. Boyd Orr deltok i Folkeforbundets arbeid for en internasjonal ernæringspolitikk. Under andre verdenskrig lanserte han ideen om «verdens matvareplan» overfor USAs president Franklin D. Roosevelt. I 1945 ble han valgt til generaldirektør for den første av FNs særorganisasjoner, FAO. Mat og velstand for alle mennesker på jorda skapte fred, hevdet Boyd Orr. Boyd Orr var opptatt av å organisere verden for å sikre freden. Derfor tok han til orde for en verdensregjering som skulle styre etter internasjonale rettsregler. Verdens stater var nå så avhengige av hverandre at de var nødt til å gi avkalle på noe av suvereniteten. For sitt nasjonale og internasjonale engasjement ble Boyd Orr adlet i 1949.
Les mer