1950

Ralph Bunche

for sitt arbeid som megler i Palestina i 1948-1949
Ralph Bunche

Ralph Bunche (1904 - 1971)

USA

Fredsmekler i Midtøsten

Ralph Bunche var den første fargede som fikk fredsprisen. Han fikk den for å ha fått til en våpenhvile mellom israelere og arabere under krigen som fulgte etter staten Israels opprettelse i 1948. Ralph Bunche var utdannet statsviter og studerte kolonipolitikk i Vest-Afrika før andre verdenskrig. Han kom med i staben til den svenske samfunnsforskeren Gunnar Myrdal, som studerte raseskillet i USA. Under andre verdenskrig ble Bunche den første afroamerikaner i USA som fikk en sjefsjobb i utenriksdepartementet. I 1946 gikk Ralph Bunche i FNs tjeneste, og året etter sendte generalsekretær Trygve Lie ham til Midtøsten for å hjelpe til med å utarbeide en plan for å dele Palestina mellom arabere og jøder. Araberne nektet å godta FNs vedtak om en jødisk stat, og gikk til krig mot Israel. Da FNs sjefsmekler Folke Bernadotte ble myrdet av jødiske ekstremister høsten 1948, måtte Ralph Bunche overta hans rolle. Året etter lyktes han å få til en våpenhvile etter harde forhandlinger.
Les mer