1951

Léon Jouhaux

for å ha viet sitt liv til kampen mot krig gjennom å fremme sosial rettferdighet og brorskap mellom mennesker og nasjoner
Léon Jouhaux

Léon Jouhaux (1879 - 1954)

Frankrike

Sosial rettferdighet skaper fred

Fredsprisvinneren fra 1951, Léon Jouhaux, vokste opp i et radikalt miljø i en forstad til Paris. Faren, som arbeidet på en fyrstikkfabrikk, ble tidlig rammet av fosforskader; noe som gjorde ham arbeidsufør og ute av stand til å forsørge familien. Disse erfaringene gjorde Léon til en glødende fagforeningsmann og stifter og leder for den franske landsorganisasjonen C.G.T. I mellomkrigsårene deltok Jouhaux i Folkeforbundets nedrustningsforhandlinger og stod sentralt i utformingen av sosiale reformer i Frankrike. Etter at han vendte hjem fra tysk krigsfangeskap i 1945, tapte han kampen mot kommunistene om kontrollen over C.G.T., og i 1947 var Jouhaux med på å stifte en ny antikommunistisk fagorganisasjon. 1951-prisen ble av samtidige kommentatorer sett på som en håndsrekning fra Nobelkomiteens sosialdemokratiske flertall; men komiteen la heller vekt på Jouhaux' innsats for sosial utjevning og tysk-fransk forbrødring.
Les mer