1952

Albert Schweitzer

for sin nestekjærlighet, ærbødighet for livet og sitt utrettelige humanitære arbeid, som har bidratt til å holde ideen om brorskap mellom mennesker og nasjoner levende
Albert Schweitzer

Albert Schweitzer (1875 - 1965)

Frankrike

Lege, misjonær, filosof og musiker

I sin filosofi sa Albert Schweitzer ja til livet. Uttrykket «Ærefrykt for livet» er nøkkelen til hans livsfilosofi. Et menneske måtte aldri skade eller ødelegge liv hvis det ikke var tvingende nødvendig. Denne holdningen gjennomsyret alt han foretok seg. Schweitzer var født i Alsace i det daværende tyske keiserriket. Han studerte teologi og ble prest, men det var ikke nok. Han ønsket å lindre nød. Derfor studerte han medisin. Sammen med sin kone som var sykepleier, bygde han og drev et sykehus på misjonsstasjonen Lambarene i Gabon, den gang fransk koloni. Innsatsen ble et eksempel for andre. I 1957 talte Schweitzer over radio til folk i hele verden. Nobelprisvinnerens respekt for alt liv gjorde at han advarte mot atomprøvesprengninger og skader fra radioaktivt nedfall. Albert Schweitzer var også en begavet organist og Bach-tolker. Han gav en rekke orgelkonserter i Europa for å finansiere sykehuset i Afrika.
Les mer