1953

George C. Marshall

for å ha foreslått og ført tilsyn med planen for økonomisk gjenoppbygging av Europa
George C. Marshall

George C. Marshall (1880 - 1959)

USA

Marshallplan for fred

George Marshall fikk fredsprisen for det økonomiske gjenreisningsprogrammet for Vest-Europa etter andre verdenskrig. Marshall startet sin militære karriere i de amerikanske okkupasjonsstyrkene på Filippinene i 1902. Under første verdenskrig trente han de amerikanske soldater i Europa. I mellomkrigstiden tjenestegjorde han flere år i Kina, før president Franklin Roosevelt gjorde ham til leder av generalstaben i 1939. Da USA kom med i krigen mot Japan og Tyskland i 1941, fikk Marshall hovedansvaret for å planlegge USAs krigføring. Han var hjernen bak den vellykkete invasjonen i Normandie i 1944, og han gav ordre om bruk av atomvåpen mot Japan etter at president Harry Truman gav klarsignal. Truman gjorde Marshall til utenriksminister i 1947, og sammen planla de den økonomiske støtten til Europa som skulle sikre stabilitet og hindre utbredelsen av kommunismen. Etter 50 år i offentlig tjeneste avsluttet Marshall sin karriere som forsvarsminister i 1951.
Les mer