1957

Lester Bowles Pearson

for sitt avgjørende bidrag til utplasseringen av en fredsbevarende FN-styrke i kjølvannet av Suez-krisen
Lester Bowles Pearson

Lester Bowles Pearson (1897 - 1972)

Canada

FN-styrkenes far

I 1956 gikk Storbritannia, Frankrike og Israel til angrep på Egypt for å fjerne president Nasser. USA var ikke informert, og Sovjetunionen truet med bruk av atomvåpen mot angriperne. «Suezkrisen» ble løst ved at Canadas utenriksminister, Lester Pearson, som hadde vært president i FNs hovedforsamling i 1952, fikk gjennom at det skulle sendes FN-styrker til området for å skille de stridende partene. Dette sikret ham fredsprisen for 1957. Pearson var utdannet historiker. I mellomkrigstiden arbeidet han i det kanadiske utenriksdepartementet. Han ble sendt til Europa, og opplevde både Folkeforbundets sammenbrudd og utbruddet av andre verdenskrig. Under krigen ble han stasjonert i Washington. Der arbeidet han med å forberede dannelsen av FN. Mange ville ha ham til FNs første generalsekretær, men Sovjetunionen gikk imot det. Pearson ledet i stedet FN-komiteen som anbefalte delingen av Palestina i en jødisk og arabisk del. I 1948 ble han kanadisk utenriksminister, og han avsluttet karrieren som statsminister i 1960-årene.
Les mer