1959

Philip Noel-Baker

for sitt langvarige bidrag til nedrustning og fred
Philip Noel-Baker

Philip Noel-Baker (1889 - 1982)

Storbritannia

Med nedrustning som ledemotiv

I 1907 deltok Noel-Baker på den internasjonale fredskonferansen i Haag. Der nektet stormaktene å gå med på avtaler om nedrustning og tvungen voldgift. Få år etter brøt første verdenskrig ut, og Noel-Baker var overbevist om at den private rustningsindustrien bar et stort ansvar for krigsutbruddet og blodbadet som fulgte. Kamp for nedrustning ble et ledemotiv for ham resten av livet, og det førte til at han fikk fredsprisen i 1959. Noel-Baker studerte historie og jus ved Cambridge. Han deltok som frivillig sanitetssoldat i første verdenskrig. Etter krigen arbeidet han i Folkeforbundet, og gjennom dette samarbeidet han nært med fredsprisvinnere som Fridtjof Nansen, Normann Angell og Lord Cecil. Under andre verdenskrig var han minister i Winston Churchills samlingsregjering, og etter krigen utenriksminister i Clement Attlees arbeiderpartiregjering. Noel-Baker var med på å utforme FNs Charter, og resten av livet arbeidet han intenst for å hindre atomkrig mellom USA og Sovjetunionen.
Les mer