1961

Dag Hammarskjöld

for å ha utviklet FN til å bli en effektiv og konstruktiv internasjonal organisasjon, i stand til å omsette FN-paktens prinsipper og mål i praksis
Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld (1905 - 1961)

Sverige

Diplomat og fredsmegler

FNs andre generalsekretær Dag Hammarskjöld ble født inn i den svenske politiske eliten. Faren var statsminister, og Dag både utdannet seg og gjorde en embetsmannskarriere som passet inn i familietradisjonen. Han utmerket seg under sine studier i språk, litteratur, filosofi og jus, før han tok doktorgraden i sosialøkonomi i 1933. Han fikk flere høye embeter i finans- og utenriksdepartementet, og i de første etterkrigsårene var han en av Sveriges fremste diplomater. Nobelkomiteen berømmet Hammarskjöld for å ha bygd opp et effektivt og uavhengig FN-sekretariat og for å ha ført en selvstendig linje overfor stormaktene. Videre ble han rost for å ha organisert en fredsbevarende styrke i Midtøsten etter Suez-krisen og for sitt fredsengasjement under borgerkrigen i Kongo. Hammarskjöld ble drept i en flyulykke i Nord-Rhodesia i september 1961. Han er den eneste vinner av Nobels fredspris som har fått tildelt utmerkelsen posthumt.
Les mer