1962

Linus Pauling

for sin kamp mot atomvåpenkappløpet mellom Øst og Vest
Linus Pauling

Linus Pauling (1901 - 1994)

USA

Kjemiker og fredsaktivist

Ett menneske har vunnet to udelte Nobelpriser. Det er Linus Pauling. I 1954 vant han kjemiprisen. Åtte år senere fikk han fredsprisen for sitt engasjement mot masseødeleggelsesvåpen. Atombombene over Hiroshima og Nagasaki satte et skille i Paulings liv. Sammen med andre vitenskapmenn talte og skrev han mot våpenkappløpet, og han var en drivkraft i Pugwash-bevegelsen. Den arbeidet for å redusere kjernevåpnenes plass i internasjonal politikk og ble fredsprisvinner i 1995. Linus Pauling skrev den berømte «Hiroshima-appellen» i 1959, sluttdokumentet etter den femte verdenskongressen mot atomvåpen. Han var en av pådriverne for å få i stand en prøvestansavtale mellom atommaktene USA, Sovjetunionen og Storbritannia. Den trådte i kraft 10. oktober 1963. Samme dag kunngjorde Den Norske Nobelkomite at Linus Pauling hadde vunnet den reserverte fredsprisen for 1962.
Les mer