1963

Den internasjonale Røde Kors-komiteen

Røde Kors-Ligaen

for å ha fremmet prinsippene i Genève-konvensjonen og samarbeidet med FN
International Committee of the Red Cross

Den internasjonale Røde Kors-komiteen

Sveits

Fredsprisvinner for tredje gang

Både i 1917 og i 1944 ble Den internasjonale Røde Kors Komité kåret til fredsprisvinner. Hovedbegrunnelsen var innsatsen under første og andre verdenskrig. I 1963 var det 100 år siden fredsprisvinneren fra 1901, sveitseren Henry Dunant, grunnla Røde Kors. Den Norske Nobelkomite ønsket ved jubileet å markere organisasjonens betydning i verdenssamfunnet. Dessuten ville den belønne arbeidet etter andre verdenskrig, men denne gangen delte den sveitsiske Røde Kors-komiteen æren med Røde Kors-Ligaen. Sammen utgjorde de to organisasjonene det som går under betegnelsen Det Internasjonale Røde Kors. Nobelkomiteen hyllet Den internasjonale Røde Kors Komité særlig for arbeidet med den reviderte Genève-konvensjonen av 1949 og for dens innsats under konfliktene i Ungarn, Algerie, Kongo og Tibet.
Les mer
League of Red Cross Societies

Røde Kors-Ligaen

Frankrike

De nasjonale foreningenes internasjonale samarbeidsorgan

I 1919, året etter at første verdenskrig var over, ble Røde Kors-ligaen stiftet. Initiativet kom fra Henry P. Davison, presidenten for amerikansk Røde Kors. Krigserfaringene gjorde at de nasjonale Røde Kors-organisasjonene burde samarbeide nærmere også i fredstid. Røde Kors-forbundene i USA, Storbritannia, Frankrike, Italia og Japan var de første medlemmene av Ligaen, som i dag heter Det internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde halvmåne-foreninger. Ligaens første oppgave var å drive hjelpearbeid i land der befolkningen hadde lidd spesielt mye under krigen. Senere har organisasjonen drevet et omfattende hjelpearbeid i fredstid når flom, tørke og andre naturkatastrofer har ført til sult, nød og død.
Les mer