1964

Martin Luther King Jr.

for sin ikke-voldelige kamp for den afroamerikanske befolkningens borgerrettigheter
Martin Luther King Jr.

Martin Luther King Jr. (1929 - 1968)

USA

For borgerrettigheter og sosial rettferdighet

Martin Luther King drømte om at alle innbyggere i USA skulle bli bedømt etter personlige egenskaper og ikke etter hudfarge. I april 1968 ble han myrdet av en hvit rasist. Fire år før hadde han fått fredsprisen for sin ikke-voldelige kamp mot rasisme. King var tilhenger av Gandhis ikkevoldsfilosofi. I 1955 startet han kampen for å få regjeringen i USA til å gjøre raseskillepolitikken i sørstatene ulovlig. Rasistene svarte med voldsbruk mot de svartes ikke-voldelige aksjoner. I 1963 marsjerte 250 000 demonstranter til Lincoln Memorial i Washington der King holdt sin berømte «I have a dream»- tale. Året etter fikk president Johnson gjennom en lov som forbød all rasediskriminering. Men King hadde mektige motstandere. Lederen av FBI, John Edgar Hoover, fikk ham satt under overvåkning som mulig kommunistsympatisør, og da King motsatte seg administrasjonens politikk i Vietnam, falt han i unåde hos presidenten. Det har ennå ikke blitt fastslått med 100 prosent sikkerhet om King’s morder handlet på egen hånd eller var en del av en konspirasjon.
Les mer