1966

Nobels fredspris ble ikke delt ut dette året. En tredel av prisbeløpet har blitt overført til Nobelstiftelsens hovedfond, og to tredeler til Nobelinstituttets særfond.