1967

Nobels fredspris ble ikke delt ut dette året. En tredjedel av prisbeløpet for har blitt overført til hovedfondet, og to tredjedeler til Nobelinstituttets særfond.