1968

René Cassin

for sin kamp for å sikre menneskerettighetene i tråd med det som er nedfelt i FN-erklæringen
René Cassin

René Cassin (1887 - 1976)

Frankrike

Menneskerettighetserklæringens far

Den unge juristen René Cassin ble alvorlig såret da han var soldat under første verdenskrig. Erfaringen kom til å prege ham livet ut. I mellomkrigsårene representerte han Frankrike i Folkeforbundet og arbeidet for nedrustning. I 1920-årene engasjerte han seg for å skape forsoning mellom tidligere fiender. Cassin mente at soldatveteraner hadde spesielle forutsetninger for å skape forsoning og fred, og han støttet krigsveterankonferansene. Men Hitlers maktovertakelse i Tyskland ødela dette arbeidet. Etter andre verdenskrig ble FN René Cassins arena. Han var hjernen og drivkraften i den FN-kommisjonen som utarbeidet den universelle menneskerettighetserklæringen av 1948. Artikkel 1 lyder slik: «All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.»
Les mer