1969

Den internasjonale arbeidsorganisasjon

for å ha utarbeidet en internasjonal lovgivning som sikrer visse standarder i arbeidslivet i alle land
International Labour Organization

Den internasjonale arbeidsorganisasjon

Sveits

«Hvis du vil ha fred, sørg for rettferdighet!»

Femti år etter at fredskonferansen i Versailles vedtok å opprette Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) ble den tildelt Nobels fredspris. Det betydde at Nobelkomiteen fulgte opp tradisjonen fra 1951, da en av ILOs grunnleggere, franskmannen Léon Jouhaux, fikk prisen. Hovedmålet for ILOs virksomhet er å utarbeide prinsipper som kan bedre arbeidsvilkår og sosiale rettigheter for arbeidstakere. Ifølge organisasjonens grunnsyn vil slike reformer styrke fredskreftene fordi de reduserer sosial urettferdighet Fram til 1969 vedtok organisasjonen 128 konvensjoner som var utformer av representanter for statsmyndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere fra medlemslandene. 1969-prisen var et eksempel på Nobelkomiteens tradisjonelle støtte til FN-organisasjoner som arbeider for å bygge et internasjonalt lovverk av universelle menneskerettigheter. Samtidig var den en anerkjennelse av ILOs anstrengelser for å få i gang utviklingsprosjekter i fattige land.
Les mer