1970

Norman Borlaug

for å ha skapt et velbegrunnet håp - den grønne revolusjonen
Norman Borlaug

Norman Borlaug (1914 - 2009)

USA

Den grønne revolusjons far

Uttrykket «Den grønne revolusjon» er for alltid knyttet til Norman Borlaugs navn. Han tok doktorgraden i plantervern da han var 27 år gammel, og arbeidet i 1940-og 50-årene i Mexico for å gjøre landet selvforsynt med korn. Borlaug propaganderte for bedre dyrkningsmetoder, og han utviklet et robust hveteslag - dverghveten - tilpasset meksikanske forhold. I 1956 var landet selvforsynt med hvete. Suksessen i Mexico gjorde Borlaug til en ettertraktet rådgiver i land hvor matproduksjonen ikke holdt følge med befolkningsveksten. I midten av 1960-årene introduserte han dverghveten i India og Pakistan, og produksjonen økte voldsomt. Uttrykket «den grønne revolusjon» gjorde Borlaugs navn kjent utenfor forskerkretser, men han fremhevet alltid at han selv bare var en del av et team. Borlaug var en varm talsmann for fødselskontroll. Hensikten var å balansere befolkningsveksten og verdens matvareproduksjon.
Les mer