1971

Willy Brandt

for å ha banet vei for en meningsfylt dialog mellom Øst og Vest
Willy Brandt

Willy Brandt (1913 - 1992)

Tyskland

Europeisk brobygger

Willy Brandt vokste opp i små kår i hansabyen Lübeck og ble i ungdomsårene aktiv på venstresiden i tysk politikk. Han ble med i illegalt arbeid mot nazistene og måtte dra i eksil til Norge i 1933. Der meldte han seg inn i Arbeiderpartiet og deltok i kampanjen for Ossietzkys fredspris. Da Hitler angrep Norge i 1940, flyktet han til Sverige der han arbeidet som journalist for et fritt Norge og et demokratisk Tyskland. Etter andre verdenskrig var Brandt med på gjenoppbyggingen av det vest-tyske sosialdemokratiske partiet (SPD). Han ble borgermester i Vest-Berlin, partiformann og regjeringssjef. Som forbundskansler sørget Brandt for at Vest-Tyskland undertegnet avtalen om ikke-spredning av atomvåpen. Han fikk også i stand en ikkevoldsavtale med Sovjetunionen og en avtale med Polen som betydde at Vest-Tyskland godtok de nye grensene i Øst-Europa fra 1945. Disse traktatene la grunnlaget for Firemaktsavtalen om Berlin som gjorde det lettere for familier fra begge sider av den delte byen å besøke hverandre.
Les mer