1973

Henry Kissinger

Le Duc Tho

for å ha forhandlet frem våpenhvilen i Vietnam i 1973
Henry Kissinger

Henry Kissinger (1923 - 2023)

USA

Bomber og våpenhvile i Vietnam

Julen 1972 falt bombene fra amerikanske B-52 bombefly tett over den nordvietnamesiske hovedstaden Hanoi. Over hele verden tok tusenvis av mennesker til gatene i protest. Mannen som beordret bombingen, ledet samtidig forhandlinger om en våpenhvile. Den kom i januar 1973, og samme høst fikk Henry Kissinger fredsprisen sammen med sin motpart, Le Duc Tho. Den sistnevnte nektet å motta prisen, og for første gang i fredsprisens historie forlot to medlemmer Nobelkomiteen i protest. Henry Kissinger har tysk jødisk bakgrunn. Familien flyttet til USA etter Hitlers maktovertakelse. Kissinger studerte historie og statsvitenskap og ble professor ved Harvard. Under vietnamkrigen forberedte han fredsforhandlinger med Nord-Vietnam i Paris for demokraten Lyndon B. Johnson, men da republikaneren Richard Nixon vant valget i 1968, skiftet Kissinger side og ble Nixons nærmeste utenrikspolitiske rådgiver. Kissinger satset på å forhandle samtidig som USA satte Nord-Vietnam under et hardt militært press.
Les mer
Le Duc Tho

Le Duc Tho (1911 - 1990)

den demokratiske republikken Vietnam

Frasa seg fredsprisen

Le Duc Tho hadde lang erfaring i å kjempe mot stormakter da han forhandlet med Henry Kissinger om våpenhvile i Vietnam mellom 1969 og 1973. Som ung ble han kommunist, og den franske kolonimakten satte ham i fengsel i mange år. Tho kom med i kommunistpartiets ledelse mens Japan okkuperte Vietnam under andre verdenskrig. Ho Chi Minh erklærte Vietnam fritt etter Japans nederlag i 1945, men franskmennene vendte tilbake, og Le Duc Tho ble en av de militære lederne i kampen mot dem. Etter Frankrikes nederlag, ble Vietnam delt. USA støttet en regjering i Sør-Vietnam som kommunistene i nord så på som en amerikansk marionettregjering. Da USA bestemte seg for å forhandle etter 1968, ble Le Duc Tho utnevnt til Nord-Vietnams sjefsforhandler mot Henry Kissinger. Da Hanoi ble bombet julen 1972 på Kissingers ordre, gikk Le Duc Tho med på en våpenhvile. Men da han fikk fredsprisen sammen med Kissinger høsten 1973, nektet han å ta imot den med henvisning til at motparten hadde brutt våpenhvilen.
Les mer