1976

Betty Williams

Mairead Corrigan

for deres modige innsats i forbindelse med opprettelsen av en bevegelse for å få slutt på den voldelige konflikten i Nord-Irland
Betty Williams

Betty Williams (1943 - 2020)

Storbritannia

Fred må bygges nedenfra

I 1976 ble tre uskyldige barn ble drept under en skyteepisode i Belfast. Et vitne var husmoren og sekretæren Betty Williams. Hun bestemte seg for å lage et opprop mot den meningsløse voldsbruken i konflikten mellom protestanter og katolikker i Nord-Irland. Betty fikk støtte fra tanten til de døde barna, Mairead Corrigan, og sammen stiftet de fredsorganisasjonen Fredsfolkets Samfunn. Betty Williams hadde protestantisk far og katolsk mor. Denne familiebakgrunnen gav henne en religiøs toleranse og et tvisyn som motiverte henne til fredsinnsats. Tidlig i 1970-årene sluttet hun seg til en antivoldskampanje ledet av en protestantisk prest, før hun med full kraft kastet seg inn grasrotaksjoner for Fredsfolket. Ved å opprette lokale fredsgrupper av tidligere motstandere som utførte tillitskapende tiltak, håpet de å få i gang en fredsprosess nedenfra. I løpet av 1978 gikk den nord-irske fredsbevegelsen i oppløsning. Det skyldtes både interne motsetninger og ondsinnet ryktespredning fra katolske og protestantiske ekstremister.
Les mer
Mairead Corrigan

Mairead Corrigan (1944 -)

Storbritannia

Katolikk og fredskvinne

I august 1976 opplevde den nord-irske sekretæren Mairead Corrigan at søsteren hennes mistet tre barn i en skyteepisode i Belfast. Like etter ble hun kontaktet av et vitne, Betty Williams. De ble de enige om å stifte en fredsorganisasjon for å få slutt på den bitre konflikten mellom katolikker og protestanter i Nord-Irland. Mairead vokste opp i en fattig familie i Belfast. Ved siden av kontorjobben brukte hun som ung mye tid på veldedighetsarbeid i den katolsk organisasjonen Legion of Mary. Det gav et godt grunnlag for å utvikle ikkevoldsstrategien til Fredsfolkets Samfunn som samlet tusenvis av mennesker til protestmarsjer og tillitskapende arbeid på grasrota i årene 1976 og 1977. Mairead Corrigan gav ikke opp håpet selv om fredsfolket mistet nesten all oppslutning fra slutten av 1970-årene. Hun forsatte det lokale fredsarbeidet med en beundringsverdig kraft. Kanskje var det fredsprisen som inspirerte henne?
Les mer