1979

Mor Teresa

for arbeidet med å hjelpe en lidende menneskehet
Mother Teresa

Mor Teresa (1910 - 1997)

India

Helgen i rennesteinen - og helgen i himmelen?

Tolv år gammel fikk den katolske, albanske jenta Agnes Gonxha Bojaxiu et kall. Gud krevde at hun skulle vie livet til ham. Hun gikk i kloster, fikk utdannelse og ble sendt til Calcutta i India som lærer. Det nye navnet hennes var Teresa. I India mottok hun et nytt kall fra Gud: Hun skulle hjelpe fattige og leve blant dem. Hun grunnla en ny søsterorden, Barmhjertighetens samaritaner. Mor Teresa og hennes medhjelpere bygde hjem for foreldreløse barn, pleiehjem for spedalske og hospitaler for døende i Calcutta. Også i andre verdensdeler drev Mor Teresas organisasjon hjelpearbeid. Den beskjedne nonnen ble kjent over hele verden, og pengene strømmet inn. Men hun fikk også kritikk. Det hevdes at døende på hospitalene ble nektet smertestillende midler, mens Mor Teresa selv lot seg behandle på sykehus. I tillegg hevdet hun et konservativt syn på abort. Hun ble sett på som Vatikanets forlengde talerør. I september 2016 ble hun kanonisert av pave Frans. Et år senere ble hun hedret i den katolske kirke som Sankt Teresa av Calcutta.
Les mer