1980

Adolfo Pérez Esquivel

for rollen som inspirator for undertrykte mennesker, særlig i Latin-Amerika
Adolfo Pérez Esquivel

Adolfo Pérez Esquivel (1931 -)

Argentina

Kunstner og fredsaktivist

Etter militærkuppet i 1976 var Argentina i fem år et voldsdiktatur. Det var i denne perioden katolikken Esquivel ble kjent som menneskerettighetsforkjemper og motstander av all vold. Hans engasjement gikk helt tilbake til 1960-årene da han arbeidet for samfunnsutvikling gjennom ikke-voldelig frigjøring. I 1970-årene ledet Esquivel den latinamerikanske menneskerettighetsorganisasjonen SERPAJ. Han gav opp universitetskarrieren og reiste rundt i Latin-Amerika for å bygge nettverk. I 1977 ble han arrestert, fengslet og torturert av det argentinske militærstyret. Først etter 14 måneder slapp han ut. Presset fra Esquivels venner ble for stort. Den Norske Nobelkomite la i 1980 vekt på at Esquivel hadde tent lys i det argentiske voldsmørket med sin uredde, ikke-voldelige kamp. Hans arbeid var en inspirasjon for undertrykte mennesker over hele verden.
Les mer