1981

FNs høykommissariat for flyktninger

for å ha fremmet flyktningers grunnleggende rettigheter
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees

FNs høykommissariat for flyktninger

Sveits

To ganger vinner av fredsprisen

Da Nobelkomiteen belønnet FN Høykommissariat for flyktninger (UNHCR) med fredsprisen for andre gang i 1981, var verdens flyktningproblem fremdeles større enn noen gang før. Fra hovedsakelig å være et europeisk anliggende tidlig i 1950-årene hadde spørsmålet nå blitt et viktig tema for den tredje verden, fremfor alt i Afrika. Der fantes om lag halvparten av de ti millioner flyktningene som UNHCR hadde et ansvar for på denne tiden. På nytt holdt Nobelkomiteen fast ved tradisjonen fra Fridtjof Nansen som definerte flyktninghjelp som grunnleggende fredsarbeid. 1981-prisen var en påskjønnelse for den store innsatsen UNHCR hadde gjort for å repatriere flyktninger i Asia, Afrika og Latin-Amerika i 1970-årene. Samtidig var den en støtteerklæring til FN og prinsippene i den internasjonale flyktningkonvensjonen. Disse reglene fikk særlig aktualitet i begynnelsen av 1980-årene på grunn av den ublide skjebnen som rammet tusener av vietnamesiske flyktninger i Sør-Kina-havet. UNHCR bestemte at prispengene skulle settes i et fond for funksjonshemmede flyktninger.
Les mer