1982

Alva Myrdal

Alfonso García Robles

for deres arbeid med nedrustning og atom- og våpenfrie soner
Alva Myrdal

Alva Myrdal (1902 - 1986)

Sverige

Nedrustning og atomvåpenfrie soner

Alva Myrdal hadde en omfattende karriere bak seg da hun ble valgt inn i Sveriges riksdag i 1962. Hun hadde studert filologi og pedagogikk, og i mellomkrigstiden arbeidet hun for å bedre arbeiderklassens kår gjennom det sosialdemokratiske partiet. Også som kvinnesaksforkjemper fikk hun et kjent navn. Etter andre verdenskrig hadde Alva Myrdal fremtredende stillinger i FN-systemet, håndplukket av generalsekretæren. Blant annet ledet hun UNESCOs sosialvitenskapelige avdeling. Fra 1955 var hun Sveriges ambassadør i India. Men det var som statsråd med ansvar for nedrustningsspørsmål Alva Myrdal virkelig stod fram som en nyskaper. Som representant for det alliansefrie Sverige var hun aktiv for å få supermaktene til å ruste ned. Særlig opptok atomkappløpet henne, og hun kjempet for atomfrie soner i Europa. Hvert enkelt land burde ta initiativ til å erklære seg atomvåpenfritt.
Les mer
Alfonso García Robles

Alfonso García Robles (1911 - 1991)

Sveits

«Mr. Disarmament»

Alfonso García Robles var utdannet jurist med diplom fra Akademiet for internasjonal rett i Haag. Han hadde først en lang diplomatkarriere som blant annet omfattet variert tjeneste ved FN-hovedkvarteret i New York. Etter Cuba-krisen i 1962 spilte García Robles en nøkkelrolle i det møysommelige arbeidet med å gjøre Latin-Amerika til atomvåpenfri sone, og en avtale mellom 14 stater ble undertegnet i Mexico City i 1967. Da avtalen var i havn, fortsatte García Robles fredsarbeidet. Han var med på å utforme ikke-spredningsavtalen for atomvåpen av 1968 og stod sentralt på FNs spesialsesjoner om nedrustning. Han var også Mexicos utenriksminister et drøyt år. Men det var som diplomat García Robles feiret sine største seire. Da han besøkte FN-hovedkvarteret for siste gang, ble han hyllet som «Mr. Disarmament».
Les mer