1983

Lech Wałęsa

for den ikke-voldelige kampen for frie fagforeninger og menneskerettigheter i Polen
Lech Walesa

Lech Wałęsa (1943 -)

Polen

For organisasjonsfrihet bak jernteppet

Da Wałęsa fikk fredsprisen for sin kamp for organisasjonsfrihet i Polen, var han nettopp frigitt fra internering. Kommunistpartiet forsøkte å knekke ham som symbol på opprøret mot partiets maktmonopol. Wałęsa arbeidet som skipselektriker ved Leninverftet i Gdansk. Han fikk sparken fordi han var med på å kreve uavhengige fagforeninger. Arbeiderne ønsket dette etter at flere av dem ble drept av politi og soldater fordi de demonstrerte for bedre levekår. Under en streik i 1980 kom Wałęsa seg inn på Leninverftet og ledet forhandlingene med myndighetene. Disse endte med seier for fagforeningen Solidaritet fordi arbeidere, intellektuelle og den katolske kirken dannet en samlet front. I 1981 la de polske myndighetene ned forbud mot Solidaritet. De påstod at bare dette kunne hindre en sovjetisk invasjon. Etter et par år gav de opp denne politikken, og gradvis ble Polen liberalisert. I 1989 vant Solidaritet frie valg, og året etter ble Wałęsa valgt til president i Polen.
Les mer