1984

Desmond Tutu

for rollen som samlende lederfigur i den ikke-voldelige kampen for å løse apartheid-problemet i Sør-Afrika
Desmond Tutu

Desmond Tutu (1931 - 2021)

Sør-Afrika

Den afrikanske fredsbiskopen

Den anglikanske biskopen Desmond Tutu ble i likhet med sin landsmann Albert Lutuli hedret med fredsprisen for motstand mot det brutale apartheid-regimet i Sør-Afrika. Tutu ble hyllet av Nobelkomiteen for sine klare synspunkter og sin uredde holdning, egenskaper som hadde gjort ham til et samlende symbol for alle afrikanske frihetskjempere. På nytt ble oppmerksomheten rettet mot den ikkevoldelige veien til frigjøring. På tross av blodige overgrep mot den svarte befolkningen, som Sharpeville-massakren i 1961 og Soweto-oppstanden i 1976, holdt Tutu fast ved sin ikkevoldslinje. Likevel ville han ikke fordømme Nelson Mandela og hans tilhengere som hadde valgt annerledes. Fredspristildelingen fikk stor betydning for Tutus internasjonale stilling og var et nyttig bidrag i kampen mot apartheid. Den brede mediedekningen gjorde ham til et levende symbol i frihetskampen som satte ord på lidelsene og forventningene til Sør-Afrikas undertrykte folkemasser. Mye taler for at Tutus fredpris var med på rydde veien for en skjerping av sanksjonspolitikken mot Sør-Afrika i 1980-årene.
Les mer