1985

Den internasjonale legeforeningen mot atomkrig

for sin formidling av sikker informasjon og for å ha skapt bevissthet om de katastrofale følgene av en atomkrig
International Physicians for the Prevention of Nuclear War

Den internasjonale legeforeningen mot atomkrig

USA

Setter søkelys på de medisinske konsekvenser av atomkrig

IPPNW var bare fem år gammel da organisasjonen fikk Nobels fredspris. Hjertespesialistene Bernhard Lown fra USA og Jevgenij Tsjasov fra Sovjetunionen hadde lært hverandre å kjenne i 1960-årene, og begge var opptatt av at de medisinske sidene ved en atomkrig. Selv om de to tilhørte hver sin leir under den kalde krigen, ble de enige om å stifte en internasjonal organisasjon for leger som skulle motarbeide atomkappløpet. Og verdens leger lot seg begeistre. I 1985 hadde organisasjonen 135000 medlemmer i 40 land, derav 28 000 i USA og 60 000 i Sovjetunionen. IPPNW holdt årlige kongresser for å fortelle verden om følgene av atomkrig. Omfattende kjernefysiske sprengninger kunne hindre sollyset i å nå jorda. Dermed ville temperaturen synke og forårsake «atomvinter». Organisasjonen gikk inn for stans i prøvesprengninger og krevde at stormaktene måtte avstå fra førstebruk i konfliktsituasjoner.
Les mer