1986

Elie Wiesel

for sin rolle som menneskehetens budbringer: hans budskap handler om fred, forsoning og verdighet.
Elie Wiesel

Elie Wiesel (1928 - 2016)

USA

Øyenvitne og budbringer

Elie Wiesel, jødisk forfatter, filosof og humanist, gjorde det til sin livsoppgave å vitne om nazistenes folkemord under andre verdenskrig. Han er i dag verdens fremste formidler av Holocaust. Etter at Hitlers tropper hadde rykket inn i Ungarn i 1944, ble Wiesel-familien transportert til utryddelsesleiren Auschwitz i Polen. Der mistet Elie Wiesels mor og yngre søster livet i gasskammeret. I 1945 ble Elie og faren sendt videre til leiren Buchenwald. Der døde faren av sult og dysenteri, men den 17 år gamle Elie var i live da amerikanske soldater befridde leiren. Elie Wiesel ville ikke bare at verden skal huske og ta lærdom av Holocaust. Like viktig var det å kjempe mot likegyldigheten og holdningen «det angår ikke meg». For Elie Wiesel var kampen mot likegyldigheten en kamp for fred. Han har sagt: «Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, det motsatte av kjærlighet er likegyldighet».
Les mer