1990

Mikhail Gorbatsjov

for den ledende rollen han spilte for de gjennomgripende endringene i forholdet mellom Øst og Vest
Mikhail Gorbachev

Mikhail Gorbatsjov (1931 - 2022)

Sovjet

Han avblåste den kalde krigen

I 1989 falt muren i Berlin, og den kalde krigen mellom øst og vest ble avblåst. I 1990 gav Nobelkomiteen president Gorbatsjov hovedæren for dette ved å gi ham fredsprisen. Gorbatsjov vokste opp under Stalins regime, og opplevde tysk okkupasjon under andre verdenskrig. Etter krigen studerte han jus i Moskva, og gjorde karriere i kommunistpartiet. Utenlandsreiser gjorde ham gradvis kritisk til det ineffektive sovjetiske systemet. Dette fikk nye påkjenninger etter at Sovjetunionen invaderte Afghanistan i 1979. I 1985 ble Gorbatsjov valgt til ny leder i Sovjetunionen. Han ville reformere kommunismen og innførte begrepene glasnost (åpenhet) og perestrojka (forandring). Samfunnet ble liberalisert, og Gorbatsjov søkte avspenning med USA for å kunne overføre penger fra forsvaret til det sivile samfunnet. Han erklærte at han ikke ville støtte kommunistregimer i andre land som fikk folket mot seg. Med dette startet han en kjedereaksjon som førte til kommunismens fall i Europa.
Les mer