1992

Rigoberta Menchú Tum

for sin kamp for sosial rettferdighet og etnisk-kulturell forsoning basert på respekt for urfolkenes rettigheter
Rigoberta Menchú Tum

Rigoberta Menchú Tum (1959 -)

Guatemala

For urbefolkningenes rettigheter

I 1992 feiret den vestlige verden at det var 500 år siden Columbus kom til Amerika. Samme år fikk den guatemalske urbefolkningskvinnen Rigoberta Menchú fredsprisen for sitt arbeid for urbefolkningens rettigheter og forsoning mellom etniske grupper. Urbefolkningsorganisasjoner jobbet for at hun skulle få prisen. De ville markere at europeernes oppdagelse av Amerika førte med seg utryddelse og undertrykkelse av urbefolkningene. Rigoberta vokste opp i et land med ekstrem voldsbruk. Både faren, moren og flere brødre ble drept av hæren som jaktet på motstandere av regimet. Selv rømte hun til Mexico på begynnelsen av 1980-tallet. Der kom hun i kontakt med europeiske grupper som arbeidet for menneskerettighetene i Latin-Amerika. Rigoberta gikk etter hvert inn for forsoning med myndighetene, og Norge fungerte som mellommann i forhandlingene mellom regjeringen og geriljaorganisasjonene. I 1996 ble det undertegnet en fredsavtale. Selv ble Rigoberta Menchú FN-ambassadør for verdens urbefolkninger.
Les mer