1995

Joseph Rotblat

Pugwash Conferences on Science and World Affairs

for deres arbeid for å redusere kjernevåpnenes plass i internasjonal politikk og på lengre sikt å avskaffe slike våpen
Joseph Rotblat

Joseph Rotblat (1908 - 2005)

Storbritannia

Vitenskapsmann og atommotstander

Da Joseph Rotblat ble tildelt Nobels fredspris i 1995, var det 50 år siden atombombene falt over Hiroshima og Nagasaki. Men allerede 52 år tidligere hadde Roblat tatt standpunkt mot utviklingen av det nye masseødeleggelsesvåpenet. Han mente at vitenskap og forskning skulle tjene fredens sak. Rotblat er av jødisk slekt, født i Warszawa i Polen. Han studerte fysikk og ble forsker i Storbritannia i 1939. Der arbeidet han med atomspaltning og kom fram til at det var mulig å fremstille en atombombe. I 1943 fikk han tillatelse til å trekke seg fra Manhattan-prosjektet, samarbeidet mellom USA og Storbritannia for å lage atomvåpen. For Rotblat var det åpenbart at Tyskland ikke ville rekke å fremstille en atombombe før krigen var over. Dessuten fryktet han at atomvåpen kunne bli brukt i et oppgjør med det kommunistiske Sovjetunionen. I etterkrigstiden har Joseph Rotblat lagt ned et enormt arbeid for fred, dialog og nedrustning gjennom Pugwash-bevegelsen, som han delte Nobels fredspris med i 1995.
Les mer
Pugwash Conferences on Science and World Affairs

Pugwash Conferences on Science and World Affairs

Canada

Arbeider for å minske atomvåpnenes rolle i internasjonal politikk

Pugwash-konferansene har som mål å redusere kjernevåpnenes plass i internasjonal politikk. Bakgrunnen for at den første konferansen ble holdt i Pugwash i Canada i 1957, var Russel-Einstein-manifestet mot masseødeleggelsesvåpen som ble sendt ut i 1955. Hensikten var å engasjere og opplyse, og Albert Einstein og matematikeren og filosofen Bertrand Russel var frontfigurene. En av dem som lot seg begeistre, var den kanadiske forretningsmannen Cyrus Eaton. Han finansierte den første internasjonale konferansen av uavhengige vitenskapsmenn i sin hjemby Pugwash. Fram til fredspristildelingen i 1995 var det holdt 37 konferanser. Tre spørsmål har vært viktige for Pugwash: farene ved atomenergi i krig og fred, kontroll med kjernefysiske våpen og vitenskapens ansvar overfor samfunnet. Under den kalde krigen var Pugwash-bevegelsen en kommunikasjonskanal mellom den kommunistiske østblokken og demokratiene i vest. Deltakerne spilte en viktig rolle i kulissene når det gjaldt å få i stand prøvestans- og ikke-spredningsavtaler.
Les mer