1997

International Campaign to Ban Landmines

Jody Williams

for deres arbeid for å forby og fjerne anti-personellminer. 
International Campaign to Ban Landmines

International Campaign to Ban Landmines

USA

Vendepunkt for en verden fri for landminer

Landminer er fattige lands svøpe. I dag ligger 100 millioner udetonerte antipersonellminer gravd ned i 60 land etter kriger og konflikter. Hensikten med dem er å lemleste eller drepe soldater, men det er sivilbefolkningen som får lide mest. Hvert år blir 25 000 mennesker lemlestet. ICBLs arbeid kom i gang i 1991. Målet var å få i stand et internasjonalt forbud mot landminer. Dessuten skulle regjeringer verden over påvirkes til å finansiere minerydding. Organisasjonens frontfigur var Jody Williams fra USA som delte fredsprisen med ICBL i 1997. I 1997 hadde ICBL oppslutning fra flere enn 1000 organisasjoner i 60 land. Samme året undertegnet representanter fra 120 land Ottawa-konvensjonen om forbud mot landminer. Det var verdens små og mellomstore stater som godt støttet av ICBL, drev vedtaket igjennom. Men stormaktene skrev ikke under.
Les mer
Jody Williams

Jody Williams (1950 -)

USA

Fredsaktivist og en drivkraft i kampen mot landminer

Da Jody Williams studerte internasjonal politikk i 1980-årene, engasjerte hun seg i hjelpearbeid i det krigsherjede El Salvador. Landminer var en konstant trussel mot sivilbefolkningen, og hun hadde ansvaret for å skaffe proteser til barn som hadde mistet armer og ben. Fra 1991 ble Jody Williams pådriver for å få i gang en internasjonal kampanje mot landminer. Hennes styrke og organisasjonstalent førte til at ICBL i 1997 hadde 1000 organisasjoner fra 60 land på medlemslisten. Ottawa-avtalen undertegnet av 120 stater som trådte i kraft i 1999, vil alltid være knyttet til hennes og ICBLs navn. Den la ned forbud mot bruk, produksjon, salg og lagring av antipersonellminer. I tillegg inneholdt den bestemmelser om minerydding og plikten til å yte humanitær hjelp.
Les mer