1998

John Hume

David Trimble

for deres innsats for å finne en fredelig løsning på konflikten i Nord-Irland
John Hume

John Hume (1937 - 2020)

Storbritannia

Borgerrettighetsforkjemper og europeer

I påsken 1998 undertegnet de største politiske partiene i Nord-Irland en fredsavtale, som ble kjent under betegnelsen Langfredagsavtalen. Høsten 1998 besluttet Nobelkomitee å gi fredsprisen til to personer som sto sentralt i fredsprosessen i den borgerkrigsherjete provinsen. Den ene av dem var den katolske lederen for det moderate Social Democratic and Labour Party, John Hume, som av mange ble ansett som hovedarkitekten bak fredsavtalen. Etter å ha sluttet seg til den nord-irske borgerrettighetsbevegelsen i slutten av 1960-årene, ble han overbevist om at nasjonalismen var i ferd med å utspille sin rolle i det nye Europa. Hume mente at Nord-Irland måtte få et utvidet selvstyre med en rimelig maktfordeling mellom folkegruppene, og det måtte skapes bedre forbindelser mellom Nord-Irland og den irske republikken og mellom London og Dublin. Hume brukte mye kraft på å få med lederen for IRA, Gerry Adams, og den britiske regjeringen i forhandlingene.
Les mer
David Trimble

David Trimble (1944 - 2022)

Storbritannia

Protestant og kompromissmaker

Lederen for det nord-irske protestantiske partiet the Ulster Unionist Party (UUP), David Trimble, var lenge kjent for sin uforsonlighet overfor katolikkene. Men bare noe uker etter at han hadde overtatt som partiformann i 1995, innledet han samtaler med sine politiske motstandere om et kompromiss. Trimble satte seg til forhandlingsbordet med Irlands statsminister, den gamle erkefienden Sinn Fein og britene. I april 1998 var han med på å undertegne en fredsavtale som han fikk et flertall i UUP til å stille seg bak. Langfredagsavtalen innebar et utvidet selvstyre for Nord-Irland som sikret begge folkegrupper rimelig innflytelse. Kriminallovgivningen skulle revideres, fengslede terrorister løslates og ulovlige våpen destrueres. Fredsprisen oppmuntret Trimble til å føre fredsprosessen videre etter at han overtok som førsteminister for Nord-Irlands samlingsregjering i november 1999.
Les mer