1999

Leger uten grenser

for organisasjonens banebrytende humanitære innsats på flere kontinenter
Médecins Sans Frontières

Leger uten grenser

Frankrike

Leger uten grenser

Leger Uten Grenser er en frittstående, nøytral og upartisk nødhjelpsorganisasjon, stiftet i Frankrike i 1971. Den krever full og uhindret frihet til å utføre sitt arbeid i henhold til medisinsk etikk og menneskers rett til humanitær hjelp. Organisasjonen kritiserer ofte voldsovergrep og krenkelse av menneskerettighetene i konfliktområder hvor den har leger og hjelpearbeidere. Leger Uten Grenser har engasjert seg i en rekke hjelpeaksjoner, både ved naturkatastrofer og i krig. I dag har organisasjonen et budsjett på 2 milliarder norske kroner. 2500 leger og sykepleiere blir sendt ut hvert år, godt støttet av 15 000 lokalt ansatte i 80 land. Årlig utfører Leger Uten Grenser 6 millioner konsultasjoner og 200 000 kirurgiske inngrep. Dette gjør organisasjonen til en av verdens største nødhjelpsorganisasjoner.
Les mer