2000

Kim Dae-jung

for hans arbeid for demokrati og fred i Sør-Korea og i Øst-Asia generelt og for fred og forsoning spesielt med Nord-Korea
Kim Dae-jung

Kim Dae-jung (1925 - 2009)

Sør-Korea

«Solskinnspolitikeren»

Sør-Koreas president Kim Dae-jung ble tildelt fredsprisen for sin «solskinnspolitikk» overfor Nord-Korea: Ved hjelp av varme og vennlighet ville han legge et grunnlag for en fredelig gjenforening av de to koreanske statene, som hadde vært i krigstilstand siden 1950. Nobelkomiteen verdsatte ikke bare Dae-jungs forsoningspolitikk overfor nabostaten i nord. Den satte også pris på hans lange og modige kamp for demokrati og menneskerettigheter i hjemlandet som hadde ført med seg lange fengselsopphold, husarrest, kidnapping og eksil. Sommeren 2000 fikk Dae-jung i stand et toppmøte med Nord-Koreas leder som førte til at familiemedlemmer som hadde vært atskilt i over førti år fikk møte hverandre igjen. Sør-Korea fortsatte den humanitære bistanden til nabolandet, og forbindelsene innenfor samferdsel, idrett, kunst og kultur ble bygd ut.
Les mer