2001

De Forente Nasjoner

Kofi Annan

for deres innsats for en bedre organisert og fredeligere verden
United Nations

De Forente Nasjoner

USA

Fremmer multilateralisme og internasjonal fred

Støtte til organisert samarbeid mellom stater og til oppbygging av en verdensorganisasjon har vært hovedlinjer gjennom Nobelkomiteens historie. Det var derfor ikke uventet at De forente nasjoner ble foretrukket ved markeringen av fredsprisens hundreårsjubileum i 2001 sammen med organisasjonens generalsekretær Kofi Annan. Fram til da hadde komiteen samlet seg om i alt tretten prisvinnere med FN-tilknytning. FN ble planlagt av de allierte med USA i spissen under andre verdenskrig, og avløste i 1945 Folkeforbundet som et forum for sikring av verdensfreden. Motsetninger mellom stormaktene gjorde det umulig å få i stand en overnasjonal militærstyrke i FN-regi som kunne settes inn mot fredsbrytere. I stedet ble organisasjonens innsats i de første årene konsentrert om bekjempelse av fattigdom og arbeid for økonomisk og sosial utvikling. Etter 1970 ble styrking av menneskerettighetene et stadig viktigere anliggende for FN.
Les mer
Kofi Annan

Kofi Annan (1938 - 2018)

Ghana

Afrikas fremste diplomat

I jubileumsåret 2001 bestemte Nobelkomiteen at fredsprisen skulle deles mellom De forente nasjoner (FN) og verdensorganisasjonens generalsekretær, Kofi Annan. Slik markerte komiteen sin tradisjonelle støtte til organisert samarbeid mellom stater. Kofi Atta Annan ble født i Ghana i 1938. Faren var høvding og guvernør i Ashanti-provinsen. Han gikk på metodistskole og et teknisk universitet i hjemlandet, før han fortsatte sine akademiske studier i Sveits og USA. Annan gjorde en allsidig karriere i FN-systemet inntil han i 1993 ble utnevnt til visegeneralsekretær for fredsbevarende operasjoner, en stilling han hadde fram til 1997, da han overtok som De forente nasjoners syvende generalsekretær. Kofi Annan fikk fredsprisen for å ha vitalisert FN og for å ha prioritert menneskerettighetsspørsmål. Nobelkomiteen så også positivt på at han engasjerte seg i kampen mot spredningen av HIV-viruset i Afrika og for å ha stilt opp mot internasjonal terrorisme.
Les mer