2003

Shirin Ebadi

for hennar innsats for demokrati og menneskerettar. Ho har særleg engasjert seg i kampen for rettane til kvinner og born
Shirin Ebadi

Shirin Ebadi (1947 -)

Iran

Den første kvinnelige fredsprisvinneren fra den muslimske verden

Juristen Shirin Ebadi var en av Irans første kvinnelige dommere. Etter Khomeinis revolusjon i 1979 ble hun avsatt. Ebadi åpnet advokatpraksis og begynte å forsvare folk som ble forfulgt av myndighetene. I år 2000 havnet hun selv i fengsel for å ha kritisert prestestyret i hjemlandet. Shirin Ebadi tok opp kampen for grunnleggende menneskerettigheter og særlig kvinners og barns rettigheter. Hun var med på å stifte organisasjoner som satte disse sakene på dagsordenen og skrev bøker med forslag om endringer av Irans arve- og skilsmisselovgivning. Samtidig ville hun frata presteskapet politisk makt og tok til orde for å skille religion og stat. Nobelkomiteens valg av Ebadi var uttrykk for et ønske om å redusere motsetningene mellom den islamske og vestlige verden etter terrorangrepet mot USA 11. september 2001. Samtidig ville komiteen gi en håndsrekning til den iranske reformbevegelsen.
Les mer