2008

Martti Ahtisaari

for den store innsatsen han har lagt ned på fleire kontinent og gjennom meir enn tre tiår for å løyse internasjonale konfliktar
Martti Ahtisaari

Martti Ahtisaari (1937 - 2023)

Finland

Konfliktløser og fredsmekler

Finlands tidligere president Martti Ahtisaari fikk Nobels Fredspris 2008 for sin store innsats på flere kontinent og gjennom mer enn tre tiår for å løse internasjonale konflikter. Athisaari bidro sterkt til at Namibia ble selvstendig i 1989-90, meklet i Kosovo i 1999 og 2005-07, og medvirket til at den langvarige konflikten i Aceh-provinsen i Indonesia ble brakt til opphør i 2005. Ahtisaari ble født i Viborg i 1937. Under Vinterkrigen 1939-40 ble byen annektert av Sovjetunionen og innbyggerne drevet på flukt. Denne barndomsopplevelsen virket motiverende på hans fredsengasjement som voksen. Etter mange års arbeid i utenrikstjenesten ble Ahtisaari i 1977 utnevnt til FNs kommissær for Namibia. Oppdraget vakte hans interesse for konfliktløsing og fredsmekling. Han var Finlands president i 1994-2000. Etter presidentperioden trappet han påny opp sitt fredsengasjement, bl.a. gjennom opprettelsen av Crisis Management Initiative (CMI), som aktivt medvirket til Ache-fredsavtalen i 2005.
Les mer