2009

Barack H. Obama

for hans ekstraordinære innsats for å styrke internasjonalt diplomati og mellomfolkelig samarbeid
Barack H. Obama

Barack H. Obama (1961 -)

USA

Gir håp om en bedre fremtid

Barack H. Obama, USAs 44. president, hadde sittet ved makten i mindre enn åtte måneder da han ble tildelt Nobels Fredspris for 2009. I sin begrunnelse berømmet Nobelkomiteen Obama for hans «ekstraordinære innsats for å styrke internasjonalt diplomati og mellomfolkelig samarbeid». Også hans støtte - i ord og handling - til visjonen om en verden uten atomvåpen ble fremhevet. Allerede før presidentvalget hadde Obama tatt til orde for dialog og samarbeid på tvers av nasjonale, etniske, religiøse og politiske skillelinjer. Som president innbød han til en ny start i forholdet mellom Vesten og de muslimske land basert på felles interesser, gjensidig forståelse og respekt. I tråd med sitt løfte fra valgkampen iverksatte han en plan for tilbaketrekking av USAs okkupasjonsstyrker i Irak. I sitt første år ved makten markerte President Obama seg som en sterk talsmann for menneskerettigheter og demokrati, og som en konstruktiv støttespiller i arbeidet for å få på plass effektive tiltak mot klimakrisen. Dette var i tråd med hans appell «Now is the time for all of us to take our share of responsibility for a global response to global challenges».
Les mer