2012

Den Europeiske Union

for gjennom mer enn seks tiår bidratt til å fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa
European Union (EU)

Den Europeiske Union

Samarbeid og fred i Europa

Fredsprisen til EU ble begrunnet med at organisasjonen hadde fremmet fred, forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa. Dessuten hadde EU skapt forbrødring mellom de tidligere erkefiendene Tyskland og Frankrike. EU hadde også styrket demokratiet i Hellas, Spania og Portugal. Det samme skjedde etter avslutningen av den kalde krigen, da en rekke sentral- og østeuropeiske stater kom med. Denne utvidelsen brøt ned skillet mellom øst og vest og bila mange etnisk-nasjonale konflikter. I tillegg hadde EU bidratt til forsoning på Balkan etter krigene der og oppløsning av Jugoslavia. I en tid preget av store økonomiske vanskeligheter og sosial uro hadde unionen hatt en stabiliserende rolle. Slike kriser hadde tidligere utløst politiske og militære konflikter i Europa. Dette var nå så godt som utenkelig, mye på grunn av EU.
Les mer