2013

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen

for dens omfattende arbeid for å avskaffe kjemiske våpen
Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen

Fremmer en global eliminering av kjemiske våpen

OPCW ble tildelt fredsprisen for dens omfattende arbeid for å avskaffe kjemiske våpen. Organisasjonen hadde overvåket at Konvensjonen om kjemiske våpen fra 1993 ble respektert. Den forbød lagring og produksjon av slike våpen. OPCW hadde destruert mange av dem og gjennomført inspeksjoner for å kontrollere at avtalen ble etterlevd. Nobelkomiteen var særlig opptatt av at konvensjonen og OPCWs arbeid kunne føre til universell avskaffelse av masseødeleggelsesvåpen og bli en modell for andre avtaler. Komiteen kritiserte USA og Russland for ikke å ha eliminert sine store arsenaler av kjemiske våpen. Et annet mål var å øke presset mot stater som ikke hadde undertegnet eller ratifisert konvensjonen. Bruken av kjemiske våpen i den syriske borgerkrigen var også en grunn til at Nobelkomiteen ønsket å gi sin støtte til OPCW.
Les mer