2015

Kvartetten for nasjonal dialog

for nasjonal dialog ble tildelt Nobels fredspris for dens avgjørende bidrag til byggingen av et pluralistisk demokrati i Tunisia i kjølvannet av jasminrevolusjonen i 2011
National Dialogue Quartet

Kvartetten for nasjonal dialog

Tunisia

Styrking av demokrati og menneskerettigheter gjennom fredelig dialog

Den tunisiske kvartetten (fagbevegelsen UGGT, arbeidsgiverorganisasjonen UTICA, menneskerettighetsorganisasjonen LTDH og den nasjonale advokatforeningen) fikk fredsprisen for sitt bidrag til å utvikle et pluralistisk demokrati i Tunisia. Den arabiske våren åpnet i 2011 for fredelig dialog og arbeid for demokrati mellom politiske partier og religiøse grupper i Midtøsten. Opprøret startet i Tunisia, og i 2015 var landet det eneste der håpet om demokrati var levende. Tunisia sto på randen av borgerkrig da kvartetten tok grep og fikk til en nasjonal dialog. Nobelkomiteen vektla at islamistiske og sekulære politiske bevegelser samarbeidet for å demokratisere landet. Kvartetten har mye av æren for at Tunisia fikk ny grunnlov som åpnet for valg til nasjonalforsamlingen og ny president.
Les mer