2016

Juan Manuel Santos

for hans iherdige innsats for å bringe den mer enn 50 år lange borgerkrigen i landet til opphør
Juan Manuel Santos

Juan Manuel Santos (1951 -)

Colombia

Brakte verdens lengste borgerkrig til en fredelig slutt

Juan Manuel Santos tiltrådte som Colombias president i august 2010. Den konservative politikeren hadde tidligere vært forsvarsminister og da utmerket seg ved å trappe opp krigføringen mot den revolusjonære marxist-geriljaen FARC. Den nyvalgte presidenten erklærte overraskende at han ville prøve å få en slutt på borgerkrigen med fredelige midler. Formelle fredsforhandlinger med FARC startet høsten 2012. En fredsavtale ble undertegnet i august 2016. I en påfølgende folkeavstemning ble avtalen forkastet med knapp margin. Santos inviterte da til en bred nasjonal dialog med sikte på å redde fredsprosessen. Partene signerte en revidert avtale 24. november. Kongressen ratifiserte avtalen en uke senere. Mer enn 220 000 colombianere mistet livet i den 52 år lange borgerkrigen mellom opprørere, regjeringen og paramilitære grupper. 80 prosent av de drepte var sivile. Et sted mellom fem og syv millioner innbyggere ble fordrevet fra sine hjemsteder. Fredsprosessen i Colombia utmerket seg ved at ofrene og deres representanter fikk delta og komme til orde. Avtalen la stor vekt på å sikre ofrenes rettigheter.
Les mer