2017

Den internasjonale kampanjen mot atomvåpen

for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)

Den internasjonale kampanjen mot atomvåpen

Australia

Kamp mot kjernefysisk katastrofe

ICAN er en internasjonal organisasjon med avdelinger i over hundre land, også Norge. Hovedkvarteret ligger i Genève. Organisasjonen ble stiftet i 2007 for å mobilisere folk over hele verden til å få sine regjeringer til å støtte et forbud mot kjernefysiske våpen. Initiativtakerne mente at atommaktene ikke fulgte opp løfter om atomnedrustning i tråd med ikke-spredningsavtalen fra 1970. Bak stiftelsen stod fredsprisvinneren fra 1985, Den internasjonale legeforening mot atomkrig. Kampanjen var også inspirert av fredsprisvinneren fra 1987, Jody Williams og kampanjen for forbud mot bruk av landminer. ICAN deltok i planleggingen og gjennomføringen av flere mellomstatlige konferanser som satte søkelyset på hvilken humanitær katastrofe atomkrig ville være for menneskeheten. Dette medvirket til at FNs hovedforsamling i 2016 vedtok å starte forhandlinger om et folkerettslig forbud mot kjernefysiske våpen. I 2017 stemte 122 av FNs medlemsland for en traktat som satte forbud mot utvikling, anskaffelse, lagring og bruk av kjernefysiske våpen. Ingen atommakter eller NATO-land støttet avtalen. Bare Sverige av de nordiske landene stemte for avtalen.
Les mer